New Faith Network er tilgjengelig i følgende land:

Norge

Sverige

Nederland

Belgia

Luxembourg

Storbritannia

Irland