Chromecast-funksjonen fungerer kun på iPhone og iPad hvis man også har New Faith Network-appen. Denne appen er for øyeblikket under utvikling til det norske markedet, og kommer forhåpentligvis i begynnelsen av 2020. 

I mellomtiden så kan New Faith Network sees på ved å bruke PC, der vi anbefaler Google Chrome som nettleser.