Ändra uppgifter:
 Du kan ändra dina uppgifter i användarinställningar (profile settings). Du kan också hitta dina användarinställningar längst upp till höger. 

Kicka på 'ändra' under 'personuppgifter'. Nu kan du ändra dina uppgifter. Read more...
 

Glömt bort dit lösenord:

Du kan ändra ditt lösenord i användarinställningar (profile settings). Du kan också hitta dina användarinställningar längst upp till höger. Om du har glömt bort ditt lösenord kan du begära ett nytt genom att klicka på 'bortglömt lösenord' på loginsidan. Read more...

 

Avsluta ditt konto:
 Om du vill avsluta ditt konto eller din prenumeration kan du göra detta i användarinställningar (profile settings). Du kan också hitta dina användarinställningar längst upp till höger. Klicka på 'ändra' under 'konto'. Nu kan du avaktivera ditt konto. Read more...